สามารถแสดงผลได้ดีใน Google Chrome , ie 11 , microsoft edge , firefox , safari